HABERLER TEMA ZİYARET HAKKINDA BASIN
09
MAY
OFFSHORE STUDIO'DAN GRAFIST 22 KAPSAMINDA ATÖLYE
4. İstanbul Tasarım Bienali’nin görsel kimliğini tasarlayan Zürih merkezli tasarım stüdyosu Offshore Studio, Grafist 22: İstanbul Grafik Tasarım Günleri kapsamında bir “Afiş Geliştirme ve Uygulama” atölyesi düzenliyor.

9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek atölye, en az iki yıl lisans düzeyinde grafik tasarım eğitimi almış öğrencileri, araştırmacıları, genç tasarımcıları davet ediyor.

Ayrıntılı bilgi için: grafist.org/paraleletkinlik

19
NİS
OKULLAR OKULU MİLANO TASARIM HAFTASI’NDAYDI
4. İstanbul Tasarım Bienali, 19 Nisan'da Milano Tasarım Haftası kapsamında gerçekleşen bir önizleme ve söyleşiyle tanıtıldı.

Bu yılın Fuorisalone’si sırasında açılan ALCOVA’da gerçekleşen etkinlikte, 4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, bienalin programlaması ve katılımcıları hakkında genel bir bakış sundu, bazı ayrıntılar paylaştı. 

Jan Boelen'in sanat direktörlüğünü yaptığı Z33 Güncel Sanat Evi'nin projesi Zaman Okulu'nun iki interaktif yerleştirmesi de Milano Tasarım Haftası'nda ziyarete açıldı. Biri tasarımcı Teis De Greve, diğeri Commonplace Studio’dan Tim Knapen ve Jesse Howard imzasını taşıyan yerleştirmeler, zamanın çatışma ve çelişkileriyle başa çıkmanın yollarını, geçmişin güvenilirliğini, geleceğin gerçekliğini ve olası gelecekleri sorguluyor.

Zaman Okulu, 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne de gelerek buradaki öğrenme sürecinin bir parçası olacak.

29
MAR
OKULLAR OKULU REMİX ACADEMY İSTANBUL'DA ŞEHİRLERİN GELECEĞİNDEN BAHSETTİ
29 Mart 2018’de Jan Boelen ve Deniz Ova, sanat ve teknoloji arasındaki işbirliğinin geleceği nasıl şekillendirdiğini araştıran REMIX Academy Istanbul’da sahne aldı.

Boelen ve Ova, “Şehirlerin Geleceği” başlıklı oturumda tasarım alanının geleceğin şehirlerine nasıl katkıda bulunduğunu 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bakış açısından sorguladı.

bomontiada’da gerçekleşen küresel zirvede, kültür, teknoloji ve girişimcilik toplulukları bir araya gelerek gelecekte yankılanması beklenen güncel meseleler için özgün yaklaşımlarını ortaya koydu.

“Şehirlerin Geleceği” başlıklı oturumda Jan Boelen, şehirlerin artık gerçek kreatif yeniliklerin merkezi olmadığına ve kırsal kesimlerin, yerel doğayla kurduğu bağ sayesinde tartışmanın merkezine yerleşmesi gerektiğine işaret etti. Ayrıca Okullar Okulu’nun ardındaki aksettirici düşünce biçiminin şehir ve kırsalı, aralarında kurulacak bir ilişkiyle bir araya getirmeyi önerdiğini hatırlattı.

10
MAR
OKULLAR OKULU BEYOND CHANGE’DEYDİ
4. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratöryel ekibi, “Beyond Change: Küresel değişim zamanında tasarımın rolünü sorgulamak” başlıklı İsviçre Tasarım Ağı Konferansı’nda iki panele katıldı. 8-10 Mart arasındaki konferans, Basel’de bulunan Sanat ve Tasarım FHNW Akademisi’nde düzenlendi.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörü Jan Boelen ve yardımcı küratörü Vera Sacchetti, 10 Mart’ta konferansın sosyal ve politik motivasyonlu tasarım pedagojilerine odaklanan iki ayrı oturumunda moderatörlük yaptı.

“Tarihi Bakış Açıları” başlıklı ve tarihi örneklere odaklanan ilk oturumda, Kraliyet Sanat Koleji’nden Lívia Rezende, Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nden James Langdon ve Victoria ve Albert Müzesi’nden Zara Arshad sunum yaptı. Katılımcılar, Şili’nin Valparaíso şehrinde bulunan Ciudad Abierta (Açık Şehir), Birleşik Krallık kenti Bristol’daki Construction School (Yapım Okulu) ve Çin’deki iki tasarım müzesi gibi vaka incelemelerinden bahsetti.

“Güncel Alternatifler” başlıklı ikinci oturum güncel uygulamalara odaklanırken Aformal Academy’den Merve Bedir, Floating University (Uçan Üniversite) ve Raumlabor Berlin’den Benjamin Foerster-Baldenius ile Wksps ve K-Komma’dan Prem Krishnamurthy’ye yer verdi. Onlar da güncel girişimlerini ve pedagojik yaklaşımlarını sundu.

Oturumlar, Okullar Okulu adını taşıyan bienalin sorgulama biçimini benimseyip devam ettirirken tasarım eğitimi temasını uluslararası platform ve tartışmanın bir parçası hâline getirme imkânı sundu.

SDN Symposium 2018 - Beyond Change, Fotoğraf: Samuel Hanselmann, IXDM

OKULLAR OKULU, TASARIMIN, BİLGİNİN VE KÜRESEL BAĞLANTILILIK HÂLİNİN GÜNÜMÜZ İSTANBUL'UNDA VE ÖTESİNDE OYNADIĞI ROL ÜZERİNE DÜŞÜNEBİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ EĞİTİM STRATEJİLERİNİ KULLANAN, SINAYAN VE GÖZDEN GEÇİREN, ÇOK PLATFORMLU BİR BİENAL.

Dünyada var olan bilgi miktarı, her iki yıl sonunda, iki katından fazla artış gösteriyor. İnsanlar daha önce hiç olmadıkları kadar bilgililer. İşinize de, aklınıza da sahip çıkabilmenin tek yolunun hayat boyu öğrenmeye devam etmek olduğu söylenip duruyor. Karatahtaların, sözlülerin, ezberlenmiş çarpım tablolarının, ceplerimizdeki cıvıl cıvıl eğlencelikler karşında en ufak bir şansı kalmadı. Bu esnada makinelerin kendileri de öğrenmeye başladılar. Sonunda insanların yapacağı bir şey kalıp kalmayacağı ve hangi insani yetilerin yerlerinin doldurulamaz olduğu merak konusu. Acaba okula dönmenin ve okulu baştan tasarlamanın vakti geldi mi?

Bauhaus, Black Mountain Koleji, Global Tools, Sigma Group gibi alternatif tasarım eğitimi inisiyatifleri, deneyler ve yeni bilgiler için cesur alanlar açtılar. Bu inisiyatifler yalnızca tasarımın değil, genel anlamında eğitim ve öğrenimin de evrimleşmesine, kendini sorgulamasına ve sınırlarını zorlamasına yardımcı oldular. Tasarım dışındaki alanlarla da ilgilenen bu deneylerin birçoğu, yaşamanın, çalışmanın, diğerleriyle ve kendi kendimizle bağlantı kurabilmenin alternatif yollarını da test etti. Bu süreç bazlı deneysel araştırmalar aracılığıyla tasarımda yeni tezahürler, anlamlar ve sonuçlar ortaya çıktı.

Günümüzde tasarım, sorgulamanın, gücün ve eylemliliğin bir biçimi haline geldi. Artık dünyadan ve hayatın kendisinden bile daha engin ve günlük hayatın her katmanına nüfuz ediyor. Tasarım disiplini gitgide daha fazla alana yayılmaya başladığı için, artık her soruna çözüm üretebileceğini iddia edemiyor. Hatta pek çok evrensel-küresel sistemin "herkese uyacak tek çözüm" yaklaşımındaki çatlaklar ve dışlayışlar gözle görülebilir hâle geldi. Benzer bir şekilde –çalışma alanları ve uygulayıcıları öteden beri denetlenen ve rafine edilen– tasarım eğitimi de etrafını alaka, uyumluluk, erişilebilirlik ve finans konularında yeni sınırlandırmalar ve mücadelelerle sarılmış olarak buldu.

İstanbul Tasarım Bienali, tarihsel açıdan zengin bir bağlam içinde kurulmuş bir “tasarım üzerine eleştirel düşünme alanı” olarak, hem tasarımın hem de tasarım eğitiminin üretimini ve çoğaltılışını sorgulama imkânı sunuyor. 2018’deki 4. İstanbul Tasarım Bienali, önceki tasarım bienallerinin mirasının üzerine ekledikleriyle kendini yeniden icat ederek araştırma, deney yapma, kentten ve ötesinden yeni bir şeyler öğrenme imkânı sunan, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformuna dönüşmeyi hedefliyor.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin başlığı Okullar Okulu. Geleneksel tasarım etkinliklerine dair zaman ve mekân anlayışını esneten bienalin, tasarım ve eğitim için alternatif yöntemler, sonuçlar ve biçimler üretilmesini sağlarken küresel boyuttaki ivmeye de ayak uydurabilecek, yılın tümüne yayılan bir programı olacak. Okullar Okulu, yaratıcı üretimi, sürdürülebilir işbirliklerini ve toplumsal bağlantıların kurulmasını teşvik eden bir dizi dinamik öğrenme biçimi ortaya koyacak. Sekiz ayrı temayı inceleyen bu öğrenme yeri, güçlenmek, düşünmek, paylaşmak ve odaklanmak için bir ortam sağlayacak ve belirli durumlara karşılık veren cevaplar sunacak.

Bienal, ansiklopedik müzelerden laboratuvarlara, atölyelere ve akademiye kadar, daha önce denenmiş ve onaylanmış eğitim modellerini kullanarak, sorgulayarak ve yeniden çerçeveleyerek anlamlı bir diyalog ve tasarım ortamı oluşturabilir mi? Tasarımın kendisi insanların bilgilerini ve cehaletlerini, tecrübelerini ve meraklarını paylaşabilecekleri cesur bir alan hâline gelebilir mi?

Okullar Okulu, Türkiye ve dışından, farklı yaşlardan, disiplinlerötesi uygulamacıların katılımı sayesinde eski ve yeni bilgiyi, akademiyle amatörlüğü, profesyonellikle kişiseli bir araya getiriyor ve sonuçlara olduğu kadar sürece de odaklanıyor. Bu karmaşık ve iddialı ekosistemin eylemcileri hep birlikte yeni bilgiler yaratacak, yürürlükteki sistemlere alternatifler arayacak ve radikal bir çoğulculukla tasarım disiplininin sınırlarını zorlayacak.

AÇIK ÇAĞRI: OKULLAR OKULU'NDA ÖĞRENMEKTEN ÖĞRENMEK

Başvurular, 15 Aralık 2017’de sona erdi. 41 farklı ülkeden yapılan 700’ün üzerinde başvuru elimize ulaştı.

Okullar Okulu'nun öğrenmeye ihtiyacı var! Gezegenin her bir köşesinden, her türden bakış açısından ve tecrübeden öğrenmeye. Hem halihazırda yapılmakta olan deneylerden, hem de yeni yaklaşımlara dair fikirlerden, standartlaşmış modellerin dışına çıkan bir öğrenmeye. Bizi fiziksel olarak bir araya getiren ya da çevrimiçi birbirimize bağlayan, İstanbul'da veya ötesinde gerçekleşecek bir öğrenmeye. Okullar Okulu'nun konusu, öğrenmekten öğrenmek.

Bu açık çağrı tasarımcılar, mimarlar, biliminsanları, mühendisler, şefler, zanaatkârlar, aktivistler ve akla gelebilecek herkes için. Okullar Okulu, İstanbul'da 22 Eylül ile 4 Kasım 2018 arasındaki altı haftalık yoğun döneme ek olarak kendisini birçok yerde, çeşitli formatlarla ortaya koyacak.

Bienalin açık çağrısı, biri "okullar" diğeri "öğreniciler" için olmak üzere iki kola ayrılıyor. Okul formatı yoruma açık: bir saatlik dersten çevrimiçi bir ağa ya da alternatif bir üniversiteye; yerinde gözlemden ve diğer yöntemlerden eleştirel düşünce okullarına, her şey bu formata dahil olabilir. Öğreniciler ile kastedilen de tasarım konusundaki uzmanlığı, geçmişi ya da tecrübesi ne olursa olsun, bienaldeki okullardan birisine katılmaya istekli, keşif ve dönüşüm konusunda zihin açıklığı sergileyebilecek olan kişiler. Bienal, finansal destek sağlanması ve erişimle ilgili diğer meselelerin çözülmesi için gayret gösterecek olsa da başvuranların bu konularda da yaratıcılık sergilemeleri bekleniyor.

Hem öğreniciler hem de okullar arasında yer almak için yapılacak başvuruların 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin inceleyeceği temalardan bir ya da birkaçıyla bağlantı kurması gerekiyor. Okullar Okulu, öğrenmeye tutkuyla yaklaşan ve öğrenme kapasitesi yüksek, öğrenmeye olduğu kadar öğrenmeyi ifade edilebilir bir şeye dönüştürmeye de odaklanan önerilere öncelik tanıyacak.

AKBANK SANAT
İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu-İstanbul
ARTER
İstiklal Cad. No:211 34433 Beyoğlu-İstanbul
PERA MÜZESİ
Meşrutiyet Caddesi No:65 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
SALT GALATA
Bankalar Caddesi 11 Karaköy 34420 İstanbul
STUDIO-X İSTANBUL
Meclis-i Mebusan Caddesi 35A 34427 İstanbul
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT
Yapı Kredi Kültür Sanat İstiklal Caddesi No: 161 34433, Beyoğlu / İstanbul
JAN BOELEN
KÜRATÖR
 

Belçika’nın Hasselt kentindeki Z33 Güncel Sanat Evi ve Fransa’nın Arles kentindeki deneysel tasarım laboratuvarı atelier LUMA’nın sanat direktörü olarak görev yapan Jan Boelen, aynı zamanda Eindhoven Tasarım Okulu’nun Sosyal Tasarım yüksek lisans programının yönetimini de yürütüyor.

Boelen’in sanat direktörlüğünü yaptığı Z33 Güncel Sanat Evi, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin gündelik objelere farklı açılardan bakmasını teşvik eden sergi ve projeler üreten, deneysel ve yenilikçi yaklaşımıyla güncel tasarım alanında bir laboratuvar olarak işlev görüyor. 2013 yılında kurulan araştırma birimiyle Boelen, sergi odaklı olan Z33'ü araştırma pratiğini merkeze alan bir kuruma dönüştürdü. Avrupa Çağdaş Sanat Bienali Manifesta 9, 2012 yılında Limburg Eyaleti’nin de işbirliğiyle Z33’ün girişiminde Belçika’da düzenlendi. Boelen, Z33’teki görevi aracılığıyla 2014 yılında 24. Ljubljana Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü de yaptı.

Boelen aralarında İskoçya’nın Dundee kentindeki V&A Tasarım Müzesi ve Hollanda Yaratıcı Endüstriler Fonu da bulunan birçok kurumun yönetim ve danışma kurulları ile araştırma komitelerinde de yer alıyor.

1967 yılında Belçika’nın Genk kentinde doğan Belçikalı sanat direktörü, ürün tasarımı alanındaki eğitimini Belçika’nın Genk kentindeki Medya ve Tasarım Okulu’nda (bugünkü adıyla LUCA Sanat Okulu) tamamlamıştı.

İSTANBUL TASARIM BİENALİ

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali, her iki yılda bir tasarım fikirlerinden çeşitli kesitleri bir araya getirir, geniş bir yelpazede pek çok alanın tasarımla ilişkisini inceler. Yaratıcı ve akademik çevreler için ilham verici fikirler ortaya koyan, bu çevreler arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyen bienal, kültür üreticileri ve kurumları, üniversiteler ve kuruluşlar arasındaki ulusal ve uluslararası ağlar içerisinde faaliyet göstermektedir. İstanbul Tasarım Bienali, proje, etkinlik ve müdahaleler için dinamik bir alan olarak kenti merkezine alır, küresel tasarım sorunları için çözümler sunar, tasarımın kendisini tartışmaya açar, toplumun keşfedilmemiş veya göz ardı edilen yönlerini ön plana çıkarır ve yeni dünya koşullarını yakın markajına alarak fikir alışverişini tetikler. İki yılda bir gerçekleşen sergisi ve çeşitli etkinliklerinin yanında çok sesliliği daima güçlendirerek ve esin veren tasarım arşivleri oluşturarak uzun soluklu, derinlikli ve disiplinler arası aktarımların devamlılığını sağlamayı hedefler. Bugünün toplumunu anlamada bir araç olarak tasarıma adanan, geleceğe dönük bir tartışma platformu olarak İstanbul Tasarım Bienali, devamlı bir dönüşüm içerisindedir.

İstanbul Tasarım Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılında kuruldu. Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV’nin temel amaçları, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak.

İKSV, 70’li yıllarda, bir buçuk aya yayılan ve programında farklı disiplinlerden kültür-sanat etkinlikleri sunan tek bir İstanbul Festivali düzenliyordu. Zaman içinde farklı sanat disiplinlerine ait etkinlikler gelişerek ayrı festivaller ve bienaller olarak yapılandılar. İKSV bugün İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’nin yanı sıra yıl boyunca özel etkinlikler düzenliyor ve Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon ile etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu ve Fransa’daki Cité International des Arts sanatçı atölyesindeki bir misafir sanatçı programının koordinasyonunu da üstlenen İKSV ayrıca kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

EKİP

İSTANBUL TASARIM BİENALİ EKİBİ DirektörDeniz Ova

Sergi ve Proje YöneticisiMerve Yücel

İletişim ve Operasyon KoordinatörüBahar Türkay

Kaynak Geliştirme KoordinatörüEzgi Yılmaz

Editoryal KoordinatörCan Koçak

Prodüksiyon AsistanıBaşak Tuna
İSTANBUL TASARIM BİENALİ ONUR KURULU Beatriz Colomina
Hashim Sarkis
Deyan Sudjic
Alexander Von Vegesack
Mark Wigley
KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR DirektörDidem Ermiş Sezer

Editoryal KoordinatörErim Şerifoğlu

EditörMerve Evirgen

Yayınlar, Grafik Uygulama UzmanıFerhat Balamir

GrafikerlerEsra Kılıç
Ayşe Ezgi Yıldız

Web Sitesi YöneticisiSezen Özgür
İKSV STÜDYO DirektörSelçuk Metin

AsistanEbru Gümrükçüoğlu
Kamil Kulaksız
SPONSORLUK PROGRAMI DirektörYasemin Keretli Çavuşoğlu

YöneticiZeynep Pekgöz

KoordinatörlerZeynep Karaman
Yeşim Birhekimoğlu

AsistanZeynep Bilgihan
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME DirektörDilan Beyhan

Üyelik Programı KoordinatörleriYıldız Lale Yıldırım
Gülce Şahin

Satış Operasyonları KoordinatörüNeva Abrar

Satış Operasyonları SorumlusuItır Sevig

Operasyon SorumlusuIşıl Öztürk

Satış Operasyonları AsistanlarıYeliz Vural
Çağlar Koca
Erim Pala
Canan Alper
MALİ İŞLER YöneticilerAhmet Buruk (Bütçe ve Muhasebe)
Başak Sucu Yıldız (Finans)

Muhasebe ve Finans Operasyonları SorumlusuDeniz Yılmaz

Muhasebe ve Raporlama SorumlusuKadir Altoprak

Muhasebe AsistanlarıÇiğdem Arslan
Gözde Yılmaz
İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DirektörSemin Aksoy

İnsan Kaynakları UzmanıEren Ertekin

İnsan Kaynakları SorumlusuEkin Kayhan

Stratejik Planlama UzmanıEzgi Yılmaz

Bina Yönetimi ve Güvenlik YöneticisiErsin Kılıçkan

Danışma GörevlisiDilara Çetin

Depo SorumlularıMuzaffer Sayan
Şerif Kocaman
Sercan Dericioğlu

Yardımcı HizmetlerÖzden Atukeren
İbrahim Çakmak
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit
Müzeyyen Öztürk

AsistanBurak Akgün
KÜRATÖRYEL EKİP KüratörJan Boelen

Yardımcı Küratör Vera Sacchetti

Asistan Küratör Nadine Botha

Görsel Kimlik Offshore Studio

Sergi Tasarımı Aslı Çiçek
Lukas Wegwerth
4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ DANIŞMA KURULU Tulga Beyerle
Selva Gürdoğan
Nikolaus Hirsch
Justin McGuirk
Meriç Öner
MEDYA İLİŞKİLERİ DirektörAyşe Bulutgil

Yöneticiler Elif Obdan Gürkan (Uluslararası Basın)
Ayşen Ergene

Koordinatörler Ayşen Gürkan
Zeynep Topaloğlu
Berk Çakır

SorumluAyşe Zeynep Güldiken

Görsel İçerik SorumlusuPoyraz Tütüncü

Görsel İçerik AsistanıOzan Şahin

AsistanAyşegül Öneren (Uluslararası Basın)

Arşiv Fotoğrafları Benek Özmez
Ersin Durmuş
Arşiv Videoları Hamit Çakır
PAZARLAMA Direktörİrem Akev Uluç

Pazarlama İletişimi KoordinatörüCansu Aşkın

Yaratıcı Servisler KoordinatörüMeriç Yirmili

Saha Operasyonları KoordinatörüSezer Kari

Saha Operasyonları AsistanıOrçun Karamustafa

Dijital Medya KoordinatörüBahar Helvacıoğlu

Sosyal Medya AsistanıEce Kartal

CRM KoordinatörüÖzge Genç
PRODÜKSİYON Prodüksiyon AmiriErdal Hamamcı

SorumluBaşat Karakaş

AsistanAli Uluç Kutal
BİLGİ VE BELGE MERKEZİ YöneticiEsra Çankaya

AsistanlarSelin Gül
Çağla Gönül
MALİ VE İDARİ İŞLER Mali ve İdari İşler BaşkanıAhmet Balta
KAMU DESTEKLERİ VE ULUSLARARASI FONLAR YöneticiAslı Yurdanur
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Sistem YöneticisiKadir Ayyıldız

Bilgi Teknolojileri AsistanıTahsin Okan Erdem
 

İLETİŞİM

T: +90 212 334 07 00
E: TasarimBienali@iksv.org